Vereniging Vlaamse Academici
 Afdeling Oost-Vlaanderen
Programma 2017-18
 • maandag 25 september 2017
  Voordracht ‘Maarten Luther en de hervormings-beweging van de Reformatietijd’ door
  Prof.dr. Marcel GIELIS.
  Receptie Opening Academiejaar 2017-2018.
 • zaterdag  30 september – zondag 1 oktober 2017
  Tweedaagse naar Zeeland.
 • maandag 16 oktober 2017
  Voordracht ‘Inter utrumque. De ontstaansgeschiedenisvan de Gentse Universiteit 1816-1830’ door Prof.dr. Gita DENECKERE.
 • dinsdag 7 november 2017
  Voordracht ‘Ongelijkheid: de grootste uitdagingvan onze tijd!?’ door Prof.dr. Marc DE VOS.
 • vrijdag 24 november 2017
  Concert in Muziekcentrum De Bijloke Gent
  Symfonieorkest Vlaanderen & De Beren Gieren.

 • vrijdag 8 december 2017
  Etentje: Afsluiting reis Iran.
 • dinsdag 19 december 2017
  Uitstap naar Brussel: Bezoek aan de KMS en
  aan de tentoonstelling
  'ISLAM, dit is ook onze geschiedenis!'.

 • zaterdag 20 januari 2018
  Nieuwjaarslunch ’t Groenhof Melle.
 • donderdag 8 februari 2018
  Voordracht ‘Wisselvalligheden van wetenschappelijke roem’
  door Prof.em.dr. Jos KINT.
 • maandag 26 februari  2018
  Voordracht over de Baltische Staten.
 • donderdag 15 maart 2018
  Voordracht ‘Hoe kafkiaans is Kafka?’ door Lic. Helga DE PAUW.
 • zaterdag 21 april 2018
  Algemene Ledendag in Gent.
  Uitreiking VVA-prijs 2018.
 • zaterdag 5 mei 2018
  Bezoek Museum Dr. Ghislain met gids Prof.em.dr. Alexander-Karel EVRARD.
 • 22 mei – 1 juni 2018
  Reis naar de Baltische Staten en Sint-Petersburg.

 • zaterdag 16 juni 2018
  Sneukeltoer in Aalst.